Albedo100 Pernament 200ml | Reflexní spreje |Cykloprofi

Albedo100 Pernament 200ml

bez DPH: 348,60 Kč

s DPH: 421,81 Kč

  • Výrobce: Albedo100
  • Katalogové číslo: 4343
  • Skladem více než 20 ks

Reflexní sprej, který slouží k aplikaci např. na kov, dřevo, beton, plast atd., odráží zdroj světla a díky tomu jsou předměty na které byl sprej použit  lépe vidět za šera nebo úplé tmy jasně bílou zářivou barvou.

  • sprej má bílý odstín(záleží na síle vrstvy)

Použití: Nanášejte na čistý povrch. Protřepejte po dobu alespoň 1min. Protřepávejte i průběžně během aplikace. Po použití vyčistěte trysku postřikem vzhůru nohama

Obsah: 200ml

Použití: na kov, dřevo, beton, plast atd.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinymi zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Výrobce:

Manufactured in Scandinavia by Albedo100 //TrackInvent AB, Grustagsgatan 1 B, SE- 254 64 Helsingborg, Sweden. www.albedo100.com. Tel. +46 (0)40-23 13 10

Diskuze

Pro čtení diskuzí se musíte přihlásit.